Historien bak Sibirius Eiendom AS

Vår forståelse av markedet

Høsten 2015 etablerte vi Sibirius Eiendom AS for å kjøpe rehabiliteringsklare boliger, sette disse i stand, og selge dem. Denne virksomheten ga oss en verdifull erfaring med å forstå markedet og å gjennomføre byggeprosjekter. Disse erfaringene har vi tatt med oss inn i vår nåværende virksomhet:

Dagens virksomhet i Sibirius Eiendom AS

Vi konsentrerer oss om utvikling av familieboliger i Oslo og Bærum. Vi leverer kun arkitekttegnede hus med fokus på gode løsninger og høy trivsel. Sibirius Eiendom AS utfører hele prosessen fra innkjøp av tomt til koordinering av prosjektering og bygging. Dette kalles for «byggherrestyrt entreprise» og gir oss muligheter for en mer rasjonell fremdrift og kontroll med alle ledd i prosessen.

Høy standard for kvalitet

Sibirius Eiendom AS har et nettverk av dyktige samarbeidspartnere innen alle fag og har i tillegg utviklet egne kontrollsystemer for kvalitetssikring av utførende underentreprenører på våre prosjekter.

Vi er byggherre og står for alle garantier overfor kjøper av våre hus. Som kjøper av ett av våre hus vil vi følge deg gjennom byggingen, i overleveringen, og frem til alt er levert, og fungerer i henhold til god gjeldende regelverk, god håndverksskikk og leveringsbeskrivelsen.